King & Prince初回限定盤B 2CD - King & Prince / King & Prince - 專輯封面及官網

King & Prince初回限定盤B 2CD

King & Prince初回限定盤B 2CD

藝人名稱:King & Prince / King & Prince

專輯名稱:King & Prince初回限定盤B 2CD

產品編號:7779596

發行日期:2019/06/21

馬上訂購

King & Prince初回限定盤B 2CD - King & Prince / King & Prince - 專輯簡介

  • 專輯介紹
  • 藝人簡介
分享到Facebook 分享到Facebook 分享到Twitter 分享到Plurk

藝人名稱:King & Prince / King & Prince

藝人名稱部落格